Fimar Балкан

Фимар Балкан Македонија започна со работа во 2016 година. Годишниот производствен капацитет на нашата компанија надмина 100 илјади тони за кратко време.

НАШИТЕ ПРОИЗВОДИ

BALKAN WHITE COM

Повеќе информации

По зголемената побарувачка за камења именувани како „Балкан Вајт“, нашата компанија направи уште една важна инвестиција и го пушти во употреба нашиот втор каменолом во 2018 година.

ЗА ПРОИЗВОДОТ
ИМОТ ВРЕДНОСТ
Цврстина / Hardness: 3 (мохс)
Тежина на природната единица / Unit Volume Weight: 2,695 (gr/cm3)
Порозност - Porosity: 0,195 (%)
Влажност на воздухот / Humidilty: 0,17 (%)
Индекс на отпорност на вода / Index for Water Strength: 99,75 (%)
Отпорност на удар / Strength to Impact: 12,957 (kgf/cm3)
Индиректна јачина на истегнување / Indirect Tensile Strength: 74,1 (kgf/cm3)
Сила на флексура / Strength to Bending: 141,28 (kgf/cm3)
Еднооксијална јачина на компресија / Compressive Strength: 933,74 (kgf/cm3)
Кохезија / Cohesion: 202,24 (kgf/cm3)
Внатрешен агол на триење / Angle of Internal Friction: 49,73 (о)
Модул за еластичност / Module of Elasticity: 35,37 (GPa)
Сооднос на Поасон / Ratio of Poisson: 0,316
Јачина на товарот на точката / Point Load Strength: 57,59 (kgf/cm3)
Однос на цврстина / Ratio of Fullness: 99,998 (%)